ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 27, 2011

ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ !!! ಲಾಂಗೂರ್ ಹಾರಿದ ಈ ಪರಿ !!!!!!!

ಕೋತಿ ಹಾರುತಿದೆ ...............ನೋಡಿದಿರಾ !!!!
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಾನನ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ  ನಾವು ಬುರುಡೆ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು.ಆಗ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ ಇದು .ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಲಂಕೆಗೆ ಹಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೆ , ಆದರೆ ಈ ಹನುಮಂತ [ಲಾಂಗೂರ್ ಮಂಗ ] ಮರದಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಚಂಗನೆ ನೆಗೆದಿದ್ದ . ಬನ್ನಿ ಈ ನೋಟ ನಿಮಗಾಗಿ.